Josep Alins Presas

Metge de Família. EAP i CAP Abrera. Barcelona. Membre del Grup de Treball de Lípids i Risc Cardiovascular de SEMERGEN.

Metge especialista de medicina familiar i comunitaria.
Director EAP Abrera.
Responsable Unitat Lipids i risc cardiovascular EAP Abrera (SEA)