Patricia Comas Romero

Maig 2018- Actualitat: Resident: Especialitat en Medicina Familiar y Comunitària. ABS Martorell- Hospital de Vilafranca. UD Costa Ponent (Barcelona)
-Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 2015
FORMACIÓ
- Curs online “Virus del Papiloma Humano: Formación para la práctica clínica”. SANED. Febrer 2018
- Taller d'emergències neonatals. Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Vilafranca del Penedès. Desembre 2017
-Actualització de Medicina Interna i Especialitats mèdiques. Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Vilafranca del Penedès 2017
-Pla formatiu pel model d’atenció en oftalmologia. CAMFIC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària). 2016
-Curs autoformatiu de radioprotecció multiprofesional (CARAM). Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2016
-Actualización en Medicina y Cirugía. Academia de estudios AMIR. 2014-2016
-Curs d’Avaluació i millora de la qualitat assistencial. Institut Universitari Avedis Donabedian-UAB. Barcelona 2015
-Pràctiques Hospitalàries Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi, en el servei de la Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitàira UFISS (160 hores) Sant Boi, 2014
-Pràctiques Hospitalàries Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi, en el servei de Digestiu (160 hores) Sant Boi, 2012