Nuria Salan

Llicenciada en Químiques. Especialitzada en Metal·lurgia. Doctora en Ciencia de los Materiales e Ingenieria Metalúrgica. Professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Premi Mujer y Tecnologia el 2017.

Química Metal·lúrgica i Doctora en Enginyeria Metal·lúrgica, professora de la UPC des de 1992, actualment Sotsdirectora de Promoció Institucional a la ESEIAAT (UPC-Terrassa) i Presidenta de la Societat Catalana de Tecnología. Ha estat vinculada a tots els projectes de promoció dels estudis tecnològics adreçats a noies (Programa Dona, Programa de Gènere de la UPC, Una Enginyera a cada Escola, STEMarreu). Ha estat la impulsora del programa de mentoria per a noies de la politècnica (M2m). Ha escrit diversos relats breus i una novel·la en temàtiques d'empoderament de dones. Ha estat distingida amb el premi "Mujer y Tecnología" de la Fundación Orange (2017), la menció especial DonaTIC-Divulgadora (2019) i el de Dona i Tecnologia de la Càtedra Gresol Gaudí (2020).